งาน ฮักแพง แบ่งปัน 2015

งาน ฮักแพง แบ่งปัน Live Sound Nakhonphanom 2015  เป็น กิจกรรมสร้างสรรค์สร้างความสามัคคี ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของกลุ่มคนที่รัก ชื่นชอบ และประกอบอาชีพ ให้บริการระบบเสียง แสง เวที วงดนตรี ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึง สปป.ลาว ให้ได้มีพื้นฐานเรื่องระบบ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่ง ในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก และวิทยากร ผู้ชำนาญการจาก บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีท จำกัด IMG_5392 (1)