กองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร): 2014

โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า คือ  ห้องประชุมขนาด 100 ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับการประชุม ระดับ V.I.P. หรือ ระดับผู้บัญชาการกองทัพ   ดังนั้น ระบบเสียง แสง ภาพ และระบบควบคุมต่างๆ จะต้องใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบ

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ :

  • SYMETRIX / JUPITER 8 x 2 เครื่อง
  • VITY/ MULTICUSTOM x 2 เครื่อง
  • VITY / 70 ZR x 2 เครื่อง

ระบบควบคุมใช้ VITY MULTICUSTOM จำนวน 2 ชุด เพื่อควบคุมอุปกรณ์ระบบภาพ และเสียง

ควบคุมอุปกรณ์ระบบภาพ  คือ

1) จอรับภาพแบบมอเตอร์  ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 5 ชุด

2) โปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

3) กล้อง PTZ. และ เครื่องสลับสัญญาณภาพ Maxtrix Switcher

4) Lift ขึ้นและลง สำหรับจอมอนิเตอร์ ที่ฝังไว้ในโต๊ะ จำนวน 150 เครื่อง

ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง  คือ   Symetrix Jupiter 8   โดยเลือกควบคุมระดับความดังของเสียง