งานระบบเสียงห้องประชุมเทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)

เป็นงานระบบเสียงและแสงสว่างบนเวทีที่ใช้เพื่อการประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง

ความต้องการของลูกค้า

 • ต้องการที่จะใช้ในการประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง
 • ต้องการที่จะให้เสียงของการประชุมสามารถขยายออกระบบ PAได้
 • และระบบPA สามารถที่จะใช้ร่วมกับระบบภาพของทางเทศบาลได้

ระบบเสียงภายในห้องประชุมประกอบด้วย:

 • Mixer
 • Microphone wireless
 • DSP
 • Amplifier
 • Speaker PA
 • Speaker Celling
 • Monitor control room
 • Microphone conference

ระบบแสงสว่างบนเวที

 • Lighting console
 • Par led

ความยากในการติดตั้งระบบ

 • ชุดประชุมที่ประจำจุดของแต่ละโต๊ะต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากเข้าประชุม มาเป็นจัดเลี้ยง
 • ความก้องของสภาพห้องที่มีกระจกด้านข้าง
 • การกำหนดจุดตกของเสียงด้านหน้าเวที ที่ไม่ควรดังเกินไปกว่าด้านหลัง
 • เรื่องของสัญญาณ Microphone wireless ที่มีสัญญาณรบกวนต่างๆ

รายการและจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้:

 • JTS / CS-1CU 1 เครื่อง
 • JTS / CS-1CH 1 ตัว
 • JTS / CS-1DU 37 ตัว

Microphone wireless

 • JTS / US-100D 3 เครื่อง
 • JTS / Mh-8990 2 ตัว
 • JTS / PT-990B 1 ตัว
 • JTS / HP 525 1 ตัว

DSP

 • SYMETRIX / JUPITER4 1 เครื่อง

MIXER

 • AUSMON / IN 600 1 เครื่อง

Amplifier 

 • QUEST /  QTA1120P 2 เครื่อง

Speaker PA

 • QUEST / QSA 400 2  ตู้
 • QUEST / QM600 1 ตู้
 • QUEST / QSA200I ตู้

Speaker Celling / Speaker control room

 • QUEST / QTC 2060BC 12 ตัว
 • WORK / NEO 5A 1  คู่

Stage lighting 

 • WORK / L16 DMX 1  เครื่อง
 • PAR LED 4 โคม