งานสัมมนาฝึกอบรมของ Symetrix

Symetrixบ. ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา Symetrix Training เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นใช้งานต่างๆ รวมไปถึง ความรู้ และ ข้อมูลอีกมากมาย ซึ่งการฝึกอบรมจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วัน ท่านไดที่สนใจเข้าฝึกอบรม กรุณาโทรติดต่อหาเรา เพื่อจองวันที่สะดวกในการเข้าฝึกอบรม