อีกครั้งกับงานสัมมนา SynAudCon

SynAudCon is back!

พบกันอีกครั้งในวันที่ 24-26  สิงหาคม  2015 กับ งานสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก SynAudCon  โดยได้รับเกียรติคุณ Patrick และ คุณ Brenda Brown มาเป็นผู้บรรยาย ฝึกอบรมในหัวข้อ “Principals of Sound System Design” ให้กับผู้สนใจทุกท่าน

คุณมีคำถามสงสัยต่างๆดังต่อไปนี้หรือไม่?

  • ในกรณีที่ระบบเสียงพูด เสียงไมค์ไม่ชัดเจน  เราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร?
  • หลักเกณฑ์ในการเลือกประเภทของลำโพงเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมคือ?
  • เราจะรู้และมั่นใจได้อย่างว่าระบบเสียงที่เราออกแบบไว้จะสามารถใช้งานได้จริง?
  • ในกรณีที่เราต้องการให้ลำโพงมีเสียงดังสูงสุด (SPL) เราต้องเลือกใช้แอมป์กำลังเท่าไร จึงเหมาะกับลำโพงของเรา?
  • คอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยให้การออกแบบระบบเสียงเร็วขึ้นได้อย่างไร?

งานสัมมนา ฝึกอบรมภายใน 3 วันนี้ จะช่วยตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ รวมไปถึง ความรู้อื่นๆเกี่ยวกับระบบเสียงให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สำหรับหัวข้อในการฝึกอบรมจะคลอบคลุมเนื้อหาสำคัญๆเกี่ยวกับระบบเสียงดังต่อไปนี้:

1. The Room Impulse Response (RIR) 
a. การวัดค่า  RIR
b. การตีความของค่า RIR

2. Sound Fields in Encloses Spaces 
a. เสียงกระทบโดยตรง (Direct Field)
b. เสียงสะท้อนในช่วงแรก (Early-Reflected Field)
c. เสียงสะท้อนในช่วงปลาย (Late Reflections)
d. Reverberation (เสียงก้อง)
e. Noise (เสียงรบกวน)

3. Loudspeaker Ratings 
a. Sensitivity (ความไวของสัญญาณ)
b. Power Handling (การรองรับกำลัง)
c. Directivity (ทิศทาง)
d.  เรทติ้งของเครื่องขยายเสียง (Power Amplifier Ratings)

4. Putting It All Together 
a. การออกแบบเพื่อรองรับเสียงพูดที่ชัดเจน
b. การออกแบบให้เสียงเพลงชัดเจน
c. การนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ

งานสัมมนาจะมีขึ้นที่ โรงละครของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร การสัมมนา ฝึกอบรม ในครั้งนี้จะมีการบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ค่าลงทะเบียน  ราคา 6,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบรับรองหลังจากเข้าร่วมสัมมนาจนครบ ทั้ง 3 วัน สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  เรามีโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับโรงละครของมหาวิทยาลัย  เพื่อความสะดวกของท่านไว้คอยบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักได้ที่ [email protected]  และท่านไดที่สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อ, บริษัท รวมไปถึง จำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาที่   [email protected]