ด่านทับช้าง

ทดสอบการต่อระบบประกาศบนช่องทางด่วน ที่ด่านทับช้าง

ระบบที่ใช้นั้น มีชุดประกาศของ Plena VAS of Bosch และ Barix , Australian Monitor

ใช้ Barix ในการเชื่อมต่อกับ NET WORK ที่ทางสถานนีของทางด่วนมีอยู่แล้วและ ส่งกระจายตามจุดที่เรามีตัวรับของ Barix ที่ติดตั้งตามจุดที่ต้องการส่งสัญญาณไปถึง และใช้ DROPME ในการมาใช้เพื่อจะมี OUTPUT ที่เป็นสัญญาณ LINE ต่อไปยังลำโพงตามจุดที่วางลำโพงไว้

ระบบนี้จะเป็นระบบทดลองใช้ก่อน ถ้านำไปติดตั้งแล้วใช้งานจริงได้ดี จะมีการเปลี่ยนระบบประกาศตามช่องเก็บเงินบนทางด่วนทั่วประเทศ และ ช่องเก็บเงินเพิ่มเติมใหม่

ให้ใช้การวางระบบแบบนี้ทั้งหมด เพราะเค้ามีระบบ NET WORK ที่เชื่อมโยงผ่าน FIBEROPTIC อยู่แล้ว ดังนั้นจึงใช้  Barix เป็นตัวแปลงสัญญาณเสียง ผ่านทาง NET WORK

ที่นำ Australian Monitor มาใช้ เนื่องจากสินค้าของ Plena VAS ของ Bosch ไม่มี OUTPUT ที่เป็นสัญญาณ LINE จึงนำเอา DROPME ของ Australian Monitor มาใช้เพื่อจะมี OUTPUT ที่เป็นสัญญาณ LINE

รุ่นที่ใช้คือ:

DROPME ของ Australian Monitor

Instreamer ของ Barix

Exstreamer 100 ของ Barix
Barix