บางกอกกล๊าส

ความต้องการจากลูกค้า

1.สามารถแบ่งโซนได้ ออกเป็น 6 โซน เพื่อสามารถจัดงานต่างๆได้

2.สามารถรับสัญญาณไมค์แบบใช้สาย จากตัวอาคารด้านล่างของห้องควบคุมได้2จุด

3.สามารถรับสัญญาณไมค์แบบไร้สาย จากตัวอาคารด้านล่างของห้องควบคุมได้ ทั่วอาคาร

4.อุปกรณ์ที่ติดตั้งสามารถถอดมาซ่อมได้ง่าย

5.อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถควบคุมจากห้องควบคุม

6.การควบคุมโซนสามารถจัดการได้ทั้งจากห้องควบคุมและตัวอาคารด้านล่างห้องควบคุม

ปัญหา

1.ต้องทำงาน ออกแบบ วางระบบต่างๆในขณะที่อาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

2.ต้องทำการติดตั้งระบบต่างๆไปพร้อมกับการก่ออาคาร

3.ตัวอาคารออกแบบมาไม่ได้เน้นถึงด้าน  acoustic

4.ตัวอาคารทำให้เกิดเสียงก้องอย่างมาก  รอการฉีดเซลลูโลสภายในอาคาร

เหตุผลที่เลือกสินค้า

 1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. งบประมาณจำกัด
 3. ใช้ได้ครอบคลุมตามต้องการ

อุปกรณ์ที่ใช้

 1. QUEST QM700  18  ใบ
 2. CAMCO   iD7   3  เครื่อง
 3. RANE  HAL2  1  เครื่อง
 4. RANE PAGER1  1  ตัว
 5. JTS GML-5212     1  ก้าน
 6. RANE  DR3  2  ตัว
 7. RANE   RAD2   2  ตัว
 8. Shure SLX24E / SM58   4  ชุด
 9. Shure   SM58    2  ตัว
 10. JTS   UA-900  1  เครื่อง
 11. JTS UDA-49A  2  ใบ
 12. WORK  NEO 5 A    1  ชุด
 13. WORK    WSE 81    1  เครื่อง