ฝึกอบรมแนะนำการใช้งาน Digico SD11 ที่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Digico-SD11-trainingเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2015 ที่ผ่านมา คุณเดวิด ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา ได้มีโอกาสไปฝึกอบรม แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม และ ใช้งาน  Digico SD11 ที่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ – กองทัพอากาศ เป็นเวลา 5 วัน  ในระหว่างการฝึกอบรม คุณเดวิด ได้มีการให้ความรู้ รวมไปถึงคำแนะเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ หากท่านไดต้องการสอบถามข้อมูล หรือ เข้าฝึกอบรมกับคุณเดวิด สามารถติดต่อได้ที่ 02-641-4545 #577