มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: 2014

โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า คือ  ให้ออกแบบระบบเสียง แสง ภาพ สำหรับห้องประชุมขนาด  2,000 ที่นั่ง   โดยแบ่งออกเป็นชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2

ลำโพงหลักที่เลือกใช้ คือ NEXO PS 15R2  จำนวน 4 ตู้  และ Subwoofer NEXO RS 15  จำนวน 2 ตู้   ใช้กับ เพาเวอร์แอมป์ NEXO  NXAMP 4×4 C

อุปสรรค สำหรับงานนี้ คือ ห้องมีขนาดใหญ่  และเพดานตรงกลางห้องเป็นหลุมขนาดใหญ่   ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้องและสะท้อน  แต่เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ สามารถขจัดปัญหาทั้งหมดออกไปได้

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ :

  • SYMETRIX RADIUS 12×8
  • NEXO PS 15R2 x 4 ตู้
  • NEXO RS 15 C x 2 ตู้
  • NEXO NXAMP 4x4C x 1 เครื่อง
  • WORK WEQ 31 x 3 เครื่อง
  • QUEST QM 10 DC for stage monitor x 4 ตู้
  • QUEST QA 1004 for stage monitor x 2 เครื่อง
  • JTS Microphone