สัมมนาหลักสูตร ETC 2

วันที่ 28-29 กรกฎาคม  2559 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด ร่วมกับ  NEXO  S.A.จัดสัมมนาหลักสูตร ETC 2  ( Education Training Certification ) ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเสียงให้กับเอ็นจิเนียร์และเทคนิคเชียล โดยมี MR. Francois Deffarges วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก NEXO  และคุณสุทัศน์ ก่อเกียรติ ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย สำหรับเนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2 วัน วันแรกผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ NEXO ตลอดจนทฤษฎีของเสียงและอคูสติก รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของลำโพงชนิดต่างๆ ที่ NEXO ผลิตขึ้น สำหรับวันสุดท้ายเนื้อหาจะเน้นการสาธิตเชิงปฎิบัติ เช่น การออกแบบระบบเสียงด้วยวิธีจำลองผลลัพธ์ระดับความดัง (SPL) ด้วยซอฟต์แวร์ NS-1 ของ NEXO และเรียนรู้วิธีการวัดและจูนค่าเฟส (Phase), ไทม์ดีเลย์ (Time Delay) ของระบบเสียงด้วยซอฟต์แวร์ Smarrt Live ก่อนจะปิดท้ายด้วยหัวข้อการติดตั้งลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบต่างๆ อาทิ ซับคาร์ดิออยด์ (Sub Cardioid), ออมนิไดเรกชันนอล (Omnidirectional) และทางบริษัทจะจัดอบรมหลักสูตรในลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆ โปรดติดตามกันต่อไป   ข้อมูลเพิ่มเติมที่  FUZION  FAR  EAST  โทร.  02 641-4545

01