สินค้าประจำเดือน: Genelec 8351A

genelec-8351A-product of the month8351A มาพร้อมกับเทคโนโลยีไดร์เวอร์ที่ล้ำหน้าแบบ Acoustically Concealed Woofers (ACW™) และ Diffraction Coaxial (MDC™) พร้อมกับ Waveguide (MaxDCW™) ที่สามารถควบคุมทิศทางการกระจายเสียงได้เป็นแบบครอบคลุม ลำโพง Genelec Loudspeaker Manager (GLM™ 2.0) ทำหน้าที่ควบคุมระบบเสียงให้มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ proprietary network (เครือข่ายส่วนตัว) สำหรับ Genelec AutoCal™ จะทำหน้าที่ วัดความเที่ยงตรง และปรับความถูกต้องของแต่ล่ะ monitor เพื่อหาความเที่ยงตรง การตอบสนองสัญญาณและความเพี้ยนของเสียง