สินค้าแนะนำประจำเดือน: UA-960

Product Of The Month UA-960

JTS UA-960 เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณระบบ UHF โดยจะแยกสัญญาณจากแหล่งกำเนิดสัญญาณ แล้วกระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณ (receiver) ซึ่งสามารถกระจายสัญญาณได้หลายจุดหลายช่องในเวลาเดียวกัน (multi-channel system) นอกจากนี้แล้ว เครื่องแยกสัญญาณ JTS UA-960 ยังทำหน้าที่ขยายสัญญาณ RFเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้นและทำให้สัญญาณมีความแรงเพียงพอต่อการใช้งาน JTS UA-960 มาพร้อมกับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC distribution) ที่สามารถจ่ายไฟให้กับตัวรับสัญญาณได้ 4 ชุด (ไฟฟ้า DC 12V) เครื่องแยกสัญญาณ UA-960 1 เครื่อง รองรับการใช้งานกับ  อุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Receiver) 4 เครื่อง และถ้าใช้ UA-960 หลายเครื่องก็สามารถเพิ่มขยายการรับสัญญาณกับอุปกรณ์รับสัญญาณ Wireless Receiver ได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับการเชื่อมต่อใช้งานกับ เครื่องขยายสัญญาณตัวอื่นๆก็สามารถทำได้อย่างสะดวกเพียงแค่ใช้ หัวต่อ BNC  1 ตัว เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสายสัญญาณ