สินค้าแนะนำประจำเดือน: Atterotech Dante unDX2IO

UNDX2IOunDX2IO เป็นออดิโออินเตอร์เฟสแบบ 2in/2out ที่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มอีก 2 ช่องสัญญาณ (in และ out) ของ Dante audio ไปยังระบบเครื่อข่าย Dante-based