อมรินทร์ ทีวีระบบ HD, กรุงเทพ: 2014

เนื่องจากเป็นสถานีโทรทัศน์ ระดับ HD เพื่อทำการถ่ายทอดสัญญาณไปยังผู้ชม ดังนั้น อุปกรณ์ภาพและเสียงที่เลือกใช้ จึงเป็นอุปกรณ์ในระดับ Studio Grade  ระบบเสียงที่เรา ได้เลือกใช้ คือ DiGiCo SD 9  with D RACK  ซึ่งเป็น Digital Mixer    จำนวน 2 ชุด และใช้ลำโพง  Genelec 8030 BPM  สำหรับการ  Monitor

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ :

  • Symetrix / 6100 Broadcast Audio Delay
  • DiGiCo SD9 system x 2 systems
  • Genelec 8030 BPM