กรณีศึกษา ร้าน LEVELS NIGHTCLUB

ผู้แนะนำ: Ben Walters ณ วันที่: 26 มิ.ย. 2019 ร้าน Levels nightclub, Bangkok ไว้วางใจให้ทาง Fuzion ตรวจสอบและเช็คพื้นที่บริเวณโซนดาดฟ้าของร้าน เนื่องจากทางร้านมีปัญหาเกี่ยวกับความดังของเครื่องเสียง ดังนี้ ความดังของเสียงในพื้นที่บริเวณโซนดาดฟ้ามีเสียงที่เบา เสียงมีความดังก้องไปยังบริเวณถนนและอาคารใกล้เคียง จากประสบการณ์การติดตั้งระบบและเครื่องเสียง

Read More