งานสัมมาแนะนำสินค้า Nexo’s ETC

ในวันที่ 17 และ 18 เดือน มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา บ. ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์   ได้รับเกียรติจาก คุณ  Val Gilbert  ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านเทคนิค และ เป็นผู้ฝึกอบรมแนะนำการใช้สินค้าต่างๆของ Nexo การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการสัมมานา ETC ครั้งแรก ที่จัดขึ้นที่ บ. ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์  ซึ่งจัดขึ้น 2 วันด้วยกัน เพื่อให้ควารู้แก่ นักออกแบบเสียง (Sound Designer), วิศวกร รวมไปถึง ช่างเทคนิค ที่ทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆของ Nexo  งานสัมมาเริ่มจากการแนะนำทฤษฎีทั่วไปที่เกี่ยวกับเสียง, ลำโพงไลน์อาร์เรย์( Line Array ) และฝึกใช้งาน ติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึง การ ฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างใช้อุปกรณ์ ในการอบรมครั้งนี้ มีการทดสอบใช้งานผลิตภัณท์ Nexo Geo S12  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเสียงระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางตลอดมา

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ และ การติดตั้งระบบ Software ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อคุณภาพของเสียง  และ Software รุ่น Nexo’s predictive NS-1 เป็น Program ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานด้านนี้ อีกทั้งยังมีระบบการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ

ถือเป็น 2 วัน ที่ทุกคนได้ความรู้มากมาย รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานอุปกรณ์ ทั้งนี้ทางบริษัทได้ออกใบรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นการรับรองว่า บุคคลนั้นๆได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Nexo  แล้ว ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อาจมีบางคนที่พลาดโอกาสดีๆนี้ไป เราไม่สามารถตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมของทุกคนได้ เนื่องจากห้องสัมมนาของเราไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้สนใจ สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ อย่าพึ่งเสียใจ เพราะเราจะมีการจัดงานสัมมาในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้

Nexo  มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน ให้ความรู้ และ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพในการใช้งาน สินค้า Nexo ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตอบโจทย์ทุกการใช้งาน