รับประกัน

Aimline
2 ปี
Australian Monitor
สิ้นค้าทุกรายการของ Australian Monitor ที่ซื้อตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2008 รับประกัน 5 ปี ยกเว้นสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในช่วงเวลาที่ระบุไว้
Barix
รับประกัน 1 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง
รับประกัน 1 ปี
Chief - Brand Of Legend
1 ปี
Cranborne Audio
1 ปี
Digico
รับประกัน 1 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง
1 ปี
Genelec
รับประกัน 2 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง
intusonic
1 ปี
JTS
รับประกัน 1 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง
Kelsey
สายไฟ จำกัดอยู่ที่ 2 ปี
Klang
1 ปี
Kordz cabiling products
1 ปี
อัพเดทเร็วๆนี้
Luxul
1 ปี
Martin Audio
1 ปี
Nexo
รับประกัน 2 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง (สำหรับลำโพง)
Quest
รับประกัน 3 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง (สำหรับลำโพง)
1 ปี
Rode
ระยะเวลาการรับประกันมากถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
Rupert Neve Designs
ระยะเวลา 1 ปี นับเริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้า
Symetrix
รับประกัน 3 ปี
Taiden
อัพเดทเร็วๆนี้
Vaddio
1 ปี
Work
รับประกัน 2 ปี รวมอะไหล่ และ ค่าแรง
รับประกัน 1 ปี