Fuzion Far East

Return Merchandise Authorization

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กรุณาปริ้นท์ฟอร์มนี้แนบมาพร้อมกับสินค้าและส่งมาที่ :
บริษัท FUZION FAR EAST (ฝ่าย SERVICES) เลขที่ 23/92-94 ซอย ศูนย์วิจัย ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


เพิ่มหมายเหตุ:
สินค้าแบรนด์ Rode ทุกชิ้น กรุณาลงทะเบียนรับประกันสินค้าที่เว็บ Rode ให้เรียบร้อยก่อนส่งซ่อมคลิ๊ก