นอกจากการบรรยายแล้ว
ยังได้ฟังเสียงผลงานจากลำโพง Genelec จริงๆ

genelec immersive training topic TH ADD a4 Fuzion Far East