ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรก การประกวด Podcast

- Fuzion Cast Your Voice -

ขอแสดงความยินดีกับผู้แข่งขัน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับผู้แข่งขัน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะกรรมการได้กำหนดโจทย์ให้ภายใต้หัวข้อ “เมือง” โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตีความคำว่า “เมือง” ได้ตามความเข้าใจ และไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอและเล่าเรื่องในการจัดทำ Podcast
วิธีการส่งผลงานรอบไฟนอล

วิธีการส่งผลงานรอบไฟนอล

 • สร้างสรรค์ผลงาน Podcast และ upload ที่ Soundcloud
 • ส่งผลงานให้ครบถ้วน ที่นี่
  โดยประกอบไปด้วย 3 ข้อ ดังนี้
  – ลิงค์ URL ผลงานจาก Soundcloud
  – ภาพหน้าปก ขนาด 1200 x 1200 Pixel เป็นไฟล์นามสกุล JPEG หรือ PNG
  – รูปภาพหรือคลิปวิดีโอความยาว 30 – 60 วินาที แสดงให้เห็นเบื้องหลังการทำงาน

เงื่อนไขการสร้างผลงาน

 • การส่งผลงานไฟนอล ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผู้ผลิตชิ้นงานด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลงาน Podcast ที่ส่งเข้าประกวด จำกัดความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ผลงาน Podcast ที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงเพลงประกอบ เสียงประกอบ บทบาท คำพูด และเนื้อหา โดยหากมีการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้อื่นมาใช้ จะต้องได้รับการยินยอมอนุญาตให้ใช้ผลงานของผู้นั้นแล้วเท่านั้น
 • ผลงาน Podcast จะเป็นหัวข้อหรือเรื่องใดก็ได้ ไม่จำกัดเนื้อหาและสไตล์การทำงาน โดยจะต้องประกอบไปด้วย
  – ความสามารถในการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการถ่ายทอดเนื้อหาและการเล่าเรื่อง
  – คุณภาพเสียงพูดและเสียงประกอบ มีความคมชัด เคลียร์ ฟังได้ง่าย สื่อสารได้ชัดเจน
  – เนื้อหาของ Podcast น่าดึงดูด ทันยุคทันสมัย เข้าใจง่าย และจะต้องไม่มีความรุนแรง ไม่เหยียดหรือเสียดสี ไม่เป็นการชักนำหรือยุแยงให้เกิดความไม่สงบ

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เนื้อหามีความน่าสนใจ ทันยุคทันสมัย
 • การใช้คำที่เหมาะสม การพูดออกเสียงชัดเจน
 • ความสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคต่างๆ
 • วิธีการสื่อสาร เล่าเรื่อง สามารถดึงดูดให้ฟังได้ต่อเนื่อง
 • เสียงเคลียร์ ใส ฟังชัด ไม่มีเสียงรอบข้างรบกวน

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การประกวด Podcast

- Fuzion Cast Your Voice -

ขอแสดงความยินดีกับผู้แข่งขัน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1 - คุณทักษะ อรเอก

Fuzion Cast Your Voice Winner

2 - ชลิตา แทนเอี่ยม

Fuzion Cast Your Voice Second Place

3 - เพลงเอก ปานเอี่ยม

Fuzion Cast Your Voice Third Place