หัวข้อสัมมนา

  • ผลเสียจากการนำลำโพง Point Source มาแขวนแบบ Line Array
  • วิธีการปรับ มุมลำโพง ของ Line Array ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะใช้งาน อย่างเหมาะสม
  • การคำนวนแอมป์ที่เหมาะสม พร้อมอธิบายค่า Damping Factor และ Impedance
  • เทคนิคการวางตำแหน่งลำโพง Sub Woofer ให้เข้ากับ ลำโพงหลักที่ใช้งาน
  • วิธีการปรับแต่ง Time Delay หรือ Phase ของลำโพงหลักและ Sub Woofer
  • เทคนิคการทำ Sub Array ให้เหมาะสมกับสภาพของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ
  • เทคนิคการทำ Cardioid Sub ให้เหมาะสมกับสภาพของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก NEXO

สถานที่จัดงาน

ขอนแก่น

ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชียงใหม่

ศูนย์ประชุม EMPRESS COVENTION CENTER

ห้อง Empress Grand Hall ชั้น 3

The Empress Chiang Mai Hotel

สงขลา

ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ A ชั้น 8

โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า