งานฝึกอบรม Barix Product Training

บริษัทจะจัด Barix Product Training: Sound Scape ในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2015 โดยจะได้รับเกียรติจาก Mr. Domenico Gambino VP Sales Engineering ของ Barix มาทำการเทรน

หัวข้อ:
Barix Company Introduction
Solutions for Automation&Control (Barionet)
Solutions for Audio Broadcasting (Instreamer / Exstreamer)
Solutions for Intercom&Paging (Annuncicom)
Solutions for Instore Music (Store&Play / Soundscape)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]  และท่านไดที่สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อ, บริษัท รวมไปถึง จำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนามาที่   [email protected]

Barix Soundscape