LEA Professional กับการทำงานสำหรับระบบประกาศผ่าน Network บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Now with AES67
[post_published]

สืบเนื่องจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นบริษัทในเครืออันประกอบด้วยหลายส่วนการทำงาน และมีความต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Network ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด หนึ่งบริษัทในเครือ ปตท. เพื่อรองรับและดูแลระบบไอที, การสื่อสาร, ระบบโสตทัศน์, ระบบภาพและเสียง ให้กับหน่วยงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนใหญ่

ความเชื่อมโยง ทางธุรกิจ

โดยโครงงานการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่าน Network นี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบดังกล่าวเป็นอย่างดี ได้แก่ บริษัท วาซีซิสเต็มส์ จำกัด - ผู้รับเหมาให้กับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด, บริษัท ปัญปราชญ์ จำกัด - ผู้ออกแบบระบบงานภาพและเสียง และระบบ Network, และบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด - ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงและระบบภาพ ระบบ Network – ภายใต้ความต้องการของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด และโจทย์ของงาน คือ ทำการปรับปรุงระบบประกาศที่มีอยู่เดิม ให้สามารถทำงานออกเสียงประกาศไปในจุดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ระบบ Network พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว

ในการนี้ ทางบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ ได้ทำการคัดสรรค์อุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้อง พร้อมรองรับการทำงานได้อย่างราบรื่น และเป็นที่น่าพอใจ ตรงตามการออกแบบที่บริษัท ปัญปราชญ์ จำกัด ได้วางไว้ตามส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ Network เดิม ซึ่งก็คือ Protocol Digital มาตรฐาน หรือ Dante – อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานนี้ ได้แก่ แบรนด์ LEA Professional รุ่น Connect 354D, แบรนด์ Symetrix รุ่น Radius NX 12x8, xIn12, xIn4, Control Server, แบรนด์ Australian Monitor รุ่น AMX526, ESMix, แบรนด์ Barix รุ่น Exstreamer 100, แบรนด์ Blustream รุ่น DA44AU – โดยมาจากแนวความคิดหลักๆ คือ การสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในโปรเจ็คนี้ทั้งหมด จะถูกกระจายไปทั่วประเทศ และต้องใช้มาตรฐานเสียงที่เป็น Dante ทั้งหมด เพื่อทำการส่งเสียงจากสำนักงานใหญ่ไปยังจุดต่างๆ

Diagram IP Paging PTT HO 191264 for FINAL 001 Fuzion Far East

อุปกรณ์ตัวหลักที่สำคัญ คือ LEA Professional รุ่น Connect 354D (ตัวละ 4 channel) ซึ่งอยู่ในส่วนของโซนกรุงเทพฯ ประจำที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วิภาวดี – เป็นการออกแบบที่นำ LEA Professional รุ่น Connect 354D มาลงระบบและใช้งานทั้งหมด 20 ตัว วางตำแหน่งกระจายตามโซนประกาศทั้งหมด 48 โซน ซึ่งระบบดังกล่าวมีความสามารถในการรองรับการทำงานในส่วนที่เป็นการประกาศแบบ Real Time โดยใช้ไมโครโฟนประกาศ 2 จุด และการประกาศที่เป็น Digital Media ที่จะถูกตั้งเวลาไว้ให้ประกาศข่าวสารต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้นำ Symetrix มาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทำงานระบบ Network โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง Symetrix กับ LEA Professional จะเป็นในส่วนของมาตรฐานที่เป็น Dante เนื่องจากเป็นโครงสร้างการทำงานของเดิมทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ใช้งานและการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ การทำงานของ Symetrix และ LEA Professional จึงตอบโจทย์ความต้องการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด – สำหรับการประสานงานระบบทั้งหมดนั้น นอกเหนือไปจากไมโครโฟนประกาศหรือการประกาศแบบ Real Time และระบบ Digital Media ยังสามารถรองรับการประกาศผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ โดยใช้อุปกรณ์จากแบรนด์ Barix เพื่อทำการส่งสัญญาณเข้าไปและแปลงออกมาเป็นเสียงประกาศได้โดยง่าย

Paging Control

จากที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบระบบประกาศนี้ทำการแบ่งโซนประกาศทั้ง 48 โซน โดยการแบ่งออกเป็น 5 อาคาร และการทำงานของระบบได้ถูกจัดกลุ่มหลักๆ เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มระดับผู้บริหาร ซึ่งจะอยู่โซนอาคารที่ 1 ชั้นบน, กลุ่ม Office Zone ระดับพนักงานทั่วไป และ กลุ่ม Public (สถานที่สาธารณะ เช่น โรงอาหาร จุดจอดรถ ทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น) โดยระบบประกาศใหม่นี้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ลื่นไหล และตั้งค่าการทำงานได้ง่าย โดยเฉพาะโซนประกาศกลุ่ม Office ที่สามารถประกาศได้แบบแยกแต่ละชั้นของอาคาร ด้วยการทำงานของ LEA Professional และ Symetrix ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานดังกล่าว – ระบบประกาศทั้งหมดได้ถูกจัดระบบระเบียบขึ้นใหม่จากของเดิม และมีขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น มีการทำการตรวจสอบและประเมินอุปกรณ์ของเดิมที่มีอยู่ เช่น สายลำโพง, แอมป์, การวางระบบสายต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำอุปกรณ์เก่าและใหม่มาประกอบเข้ากัน และทำงานประสานกันได้อย่างสมบูรณ์